Korttien käyttäminen

tai

Näytä kuvat näytöllä tai tulostettuna.

Kuvat näytetään yksi teema kerrallaan. Kullakin teemalla on oma väri ja symboli.

Pyydä valitsemaan 1-2 kuvaa/teema.

Keskustelkaa rauhassa, miksi valittu kuva on tärkeä.

Puuttuiko teeman kuvista jokin tärkeä asia? Tee muistiinpanoja keskustelusta.

Käyttötapa 1: Tutustuminen

Uuteen ihmiseen tutustuminen palveluympäristössä

Tutustumisessa kuvakortit toimivat parhaiten, kun asukas on ehtinyt hieman tottua palveluympäristöön. Kortteja voidaan näyttää näytöltä tai tulostettuina. Kuvien läpikäynti voi viedä vaihtelevasti aikaa.

Kuvat on ryhmitelty eri teemojen (esineet, rutiinit/toiminnot, henkilö-/perhesuhteet, paikat, työ/ammatti) mukaan. Yhden teeman kuvat aukeavat ruudulle kerrallaan. Jos käytetään tulostettuja kuvia, kunkin teeman kuvilla on oma symbolinsa ja tarkoituksena on nostaa yhden teeman kuvat kerralla keskustelukumppanin eteen.

Pyydä keskustelukumppania valitsemaan kustakin teemasta hänelle tärkeä/merkityksellinen kuva (1-2 kuvaa / teema). Kun hän on valinnut kuvan, keskustele siitä hänen kanssaan rauhassa, ennen kuin siirrytte eteenpäin. Kysy jokaisen valitun kuvakortin kohdalla: Miksi valitsit tämän kuvan? Jokaisen teeman lopuksi voit vielä kysyä: Puuttuiko näistä kuvista jokin sinulle tärkeä asia? Tee keskustelun aikana lyhyet muistiinpanot (muistiinpanojen apulomake).

Henkilökohtainen korttikooste: Jokaiselle asukkaalle voi tulostaa tutustumiskorteista oman merkitystaulun, joka kuvaa yhdellä silmäyksellä asukkaalle merkityksellisiä asioita.
Käyttötapa 2: Toiminnallinen ajanviete

Kuvat keskustelun tueksi ja ajanvietteeksi.

Kuvakortteja voidaan näyttää näytöltä tai tulostettuina. Kuvien läpikäynti voi viedä vaihtelevasti aikaa. Kuvat on ryhmitelty eri teemojen (esineet, rutiinit/toiminnot, henkilö-/perhesuhteet, paikat, työ/ammatti) mukaan. Ruudulle aukeavat aina yhden teeman kuvat kerrallaan. Jos käytetään tulostettuja kuvia, kunkin teeman kuvilla on oma symbolinsa. Tarkoituksena on nostaa yhden teeman kuvat kerralla keskustelukumppanin eteen.

Pyydä keskustelukumppania valitsemaan kustakin teemasta aina mieluisin/tärkein kuva ja kertomaan, mitä ajatuksia se hänessä herättää: Miksi valitsit tämän kuvan? Näin etenette teema kerrallaan. Ajanvietteen lomassa kortit voivat kertoa keskustelukumppanista uutta tietoa, jonka voi päivittää asukkaan merkitystauluun.

Voidaan toistaa esim. vuosittain, sillä asioiden tärkeys voi muuttua.

Kuvakorttien tulkinta

Jokaisella kategorialla on oma merkityksensä. Lue alta jokaisen kategorian tulkintaohjeet.

Työ/ammatti

Nämä kuvat ovat esimerkkejä ammateista tai työpaikoista. Työn kautta tietyt paikat, rutiinit ja ihmissuhteet muodostuvat tärkeiksi ja voivat herättää vahvojakin tunteita. Ammattiin liittyvät henkilön osaaminen, vahvuudet, itsetunto ja erityisyys. Usein työ/ammatti on tärkeä osa henkilön identiteettiä.

Esineet

Nämä kuvat ovat esimerkkejä esineistä, jotka voivat tuoda mieleen muistoja, niillä on tunnearvoa, ne ovat kulkeneet henkilön mukana jo pitkään tai niillä on paljon käyttöarvoa. Koska mahdollisia tärkeitä esineitä voi olla lukemattomia, esimerkkien avulla on tarkoitus päästä keskustelemaan siitä, millaiset esineet juuri kyseiselle henkilölle ovat tärkeitä.

Henkilö-/ihmissuhteet

Nämä kuvat ovat esimerkkejä sosiaalisista suhteista, jotka voivat liittyä perheeseen, työyhteisöön, harrastuksiin tai muihin yhteisöihin (esim. uskonnolliseen yhteisöön). Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä; ne tuovat mm. läheisyyttä, turvaa, iloa ja merkityksellisyyttä, ja ovat osa identiteettiä. Tärkeää on huomioida, että joillakin on vain niukasti läheisiä ihmissuhteita tai ne saattavat olla ongelmallisia. Tämäkin tieto on olennainen, jotta tiedetään, millaisia tunnesiteitä henkilöllä on.

Paikat

Nämä kuvat voivat tuoda mieleen tärkeitä paikkoja. Paikat ovat tärkeitä niihin liittyvien tunteiden tai toimintojen kautta. Esimerkiksi koti voi olla tärkeä, koska se on turvallinen paikka, siellä on asunut läheisiä, siellä on tehty paljon asioita (yhdessäoloa, keittiöaskareita, puutarhanhoitoa, remontoimista, auton huoltoa jne.). Myös työpaikka, mökki, kirkko, luonto tai jokin tietty paikkakunta/kaupunki voi olla merkityksellinen paikka, johon liittyy muistoja ja tunteita. Paikat voivat olla osa identiteettiä.Rutiinit/toiminnot

Nämä kuvat ovat esimerkkejä rutiineista ja toiminnoista, jotka ovat henkilölle tärkeitä joko arjessa, työssä, sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä tai jonkin vakaumuksen (esim. uskonto) tai kutsumuksen (esim. vapaaehtoistyö) kautta.

Aarnen tarina

Aarnen tarina (nimi vaihdettu) on esimerkki siitä, miten keskustelukumppanille merkityksellisistä asioista voidaan saada tietoa kuvien avulla. Aarnen valitsemien kuvien yhteydessä on kirjoitettu lyhyet muistiinpanot siitä, miksi tietyt kuvat olivat hänelle tärkeitä ja mitä muita asioita niihin mahdollisesti liittyi.

Työ/ammatti

Aarne oli nuorena poikana ollut maatilalla töissä, mutta koko myöhemmän työikänsä toiminut sahalla. Klapit, kirves ja sirkkeli tulivat tutuiksi, ja harmistus on ollut suurta, että ’kaiken maailman selluloosat ovat syrjäyttäneet reilun ja rehdin sahatoiminnan’. Ennen oli kaikki toisin ja nyt koneet vievät kunnollisen työn. Tunnollisena ja ahkerana työntekijänä hän yleni lopulta työnjohtajaksi.

Idea palvelun tuottajalle: Puuklapit ja niiden kantokori toisivat mukanaan toiminnallisuutta ja tuttuja aistielementtejä.

kirvesEsineet

kastelukannu

’Kissalla pitää olla maitoa’. Aarnella ei itsellään ollut kissaa, mutta hän huolehti siitä, että kotitalonsa ulkoportaitten vieressä on aina maitoa. Aarne on huolehtivainen ja kyselee usein, miten ’kissa nyt mahtaa pärjätä, kun hän on täällä’

Idea palvelun tuottajalle: Pihalle lintulauta tai perhoshotelli.
Henkilöt/ihmissuhteet

’Siinähän Miisu on. Täytyy varmistaa, että pitävät huolen’. Naapurin kissa viihtyi Aarnen tiluksilla ja tottui pian siihen, että maitoa ja jutustelukumppani pihapiiristä löytyivät. Kissa oli kuitenkin sellainen oman tiensä kulkija ja hävisi aina omille teilleen, mutta tykkäsi, kun silitettiin.

Idea palvelun tuottajalle: Vieraileva kissa tai pehmolelu ikkunalaudalla houkuttelevat silittämään.

’Lupasivat tulla töistä katsomaan’. Aarne oli tykätty työnjohtaja, ja edelleen työkaverit pitävät yhteyttä. Työkavereitten kuulumiset ja hyvinvointi olivat aina Aarnelle tärkeitä. Heidän kanssaan turistiin ja paranneltiin maailmaa. Aarne kysyy joka aamu, miten kunkin yö oli sujunut, ja mitä kuuluu.

Idea palvelun tuottajalle: Ohjattu asukaskokous turinatuokioineen olisi oiva mahdollisuus osallistua palveluympäristön kehittämiseen.

kirves kirvesPaikat

Kirkko Heinäseiväs

Aarne herää jokaiseen päivään jo kello viiden aikaan. ’Liikkeelle pitää lähteä aikaisin auringon noustessa’. Sunnuntain kirkonmenot ja iltarukous kuuluivat Aarnen elämään pikkupojasta. ’Miisu oli usein ladossa’. Aarnen pihapiirissä oli useita punamullalla maalattuja rakennuksia.

Idea palvelun tuottajalle: Oma radio Aarnelle, jotta voi osallistua jumalanpalvelukseen. Kirkolliset pyhäpäivät huomioidaan Aarnen kohdalla.

’Kyllä tekee mieli tuonne – ja sitten pitää olla pannukahvia’. Maatilalla nuorena poikana Aarne pääsi heinätöidenkin makuun ja nautti suunnattomasti heinän tuoksusta ja talkoohengestä. Fyysisen kunnon ylläpito on Aarnelle tärkeää. Aarne toivoo pääsevänsä joka päivä ulos reippaalle lenkille.

Idea palvelun tuottajalle: Asukkaille pihaan omat korotetut laatikkokasvimaat, joita voivat möyhiä ja hoitaa kykynsä mukaan.
Rutiinit/toiminnot

’Perunamuusia’! Peruna kuuluu Aarnen mielestä jokaiselle aterialle, ja hän kieltäytyy koskemasta makarooniin. ’Pitää olla kunnon kattila, että riittää kaikille’. Monilapsisessa sisarusparvessa kasvaneena Aarne ymmärsi, että pelkona on, että ruoka voi loppua kesken. Ylimääräisen sokeripalan voi ottaa aamupalapöydästä taskuun, jos sattuu olemaan lounaalla ’jotain makaroonia’.

Idea palvelun tuottajalle: Perunan ruukkuistutus ulos. Aarne voi nostaa perunasatoa.

’Ei rukkasia saa pitää kahvipöydässä’! Aarnelle hyvät tavat ja esineiden oikea paikka ovat tärkeitä, ja hän mielellään järjestelee tavaroita ja esineitä. Ennen lounaalle siirtymistä hän tarkistaa, että sohvatyynyt ovat paikallaan ja tuolit pöydän ympärillä kohdillaan.

Idea palvelun tuottajalle: Aarne saa ’vastatakseen’ pöytä- ja tuolijärjestyksen ennen lounasta ja päivällistä.

kirves kirvesTutkimus

Tullaan tutuiksi -kuvakorttien taustalla on Emil Aaltosen Säätiön rahoittama tutkimushanke (2017-2020), joka keskittyi kuluttajien tiedostamattomiin sidoslähtösiiin tarpeisiin. Hankkeessa kerättiin aineistoa mm. hoivakodeista, vaikeaa sairautta läpikäyviltä ja heidän läheisiltään sekä läheisensä menettäneiltä. Tulosten perusteella luotiin malli haavoittuvan asiakkaan tarpeista. Kuvakortit perustuvat haavoittuvan asiakkaan tarpeisiin liittyviin konkreettisiin asioihin. Kuvakorteissa käytettävä projektiivinen menetelmä eli kuvien käyttö helpottaa vaikeista asioista puhumista (Porr et al., 2011).

Porr, C., Mayan, M., Graffigna, G., Wall, S. and Vieira, E.R., 2011. The evocative power of projective techniques for the elicitation of meaning. International Journal of Qualitative Methods, 10(1), pp.30-41. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/160940691101000103

Julkaisut 2014-2021

2021

Leino, Henna (2021) Extended vulnerability in customer entities – A multi-actor perspective on secondary customers’ needs and experiences. Annales Universitatis Turkuensis, Ser. E, Tom. 83, Oeconomica | Turku 2021. Väitöskirja, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Painosalama, Turku.

Leino, Henna M., Hurmerinta, Leila and Sandberg, Birgitta (2021) Balancing service inclusion for primary and secondary customers experiencing vulnerabilities. Journal of Services Marketing, 35(6), 692–705.

Sandberg, Birgitta, Hurmerinta, Leila, Leino, Henna M. and Menzfeld, Mira (2021) Autonomy or security? Core value trade-offs and spillovers in servicescapes for vulnerable customers. Journal of Service Research. *Best paper award in the JSR special issue on Unintended Consequences in Transformative Service Research

2020

Leino Henna, Kortekangas-Savolainen Outi, Hurmerinta Leila & Sandberg Birgitta (2020) Mistä haavoittuvuus alkaa ja mihin se päättyy? Näkökulma, Lääkärilehti, vol. 75, no. 50, 2756–2757.

Sandberg, Birgitta, Hurmerinta Leila & Leino Henna (2020) Koronakriisin kasvomaskit ovat esimerkki kuluttajien kaipaamasta turvallisesta vapaudesta, Talouselämä, Tebatti, https://www.talouselama.fi/uutiset/tebatti-koronakriisin-kasvomaskit-ovat-esimerkki-kuluttajien-kaipaamasta-turvallisesta-vapaudesta/77a8e60a-c52c-4523-bbd7-5450c69c9e8e , 7.10.2020.

Leino, Henna, Hurmerinta, Leila, Sandberg, Birgitta (2020) Other-related needs experienced by secondary customers – altruism or something else? Paper presented at the Multidisciplinary Primary Health Care Research Congress 2020 (PTH 2020). University of Turku, Finland, 27–28 August 2020.

Piha, Samuel, Hurmerinta, Leila, Järvinen, Elina, Räikkönen, Juulia, Sandberg, Birgitta (2020) Escaping into sexual play: A consumer experience perspective. Leisure Sciences.

2019

Hurmerinta, Leila, Arstila, Valtteri, Sandberg, Birgitta, Leino, Henna, Kortekangas-Savolainen Outi (2019) Temporality in the conception of life after a diagnosis of severe illness affected by interactions in healthcare service. Proceedings of the QUIS16 Conference, 10-13 June, 2019. University of Karlstad, Sweden.

Leino, Henna, Hurmerinta, Leila, Sandberg, Birgitta & Menzfeld, Mira (2019) A place to live or a new phase in life? The transformational potential of a nursing home. Conference on Meaningful Relations in Aging and Dying, 28.–30.8.2019, University of Helsinki & University of Eastern Finland, Helsinki.

Sandberg, Birgitta, Hurmerinta, Leila, Leino, Henna, Menzfeld, Mira, Arstila, Valtteri & Kortekangas-Savolainen, Outi (2019) Vulnerable individuals’ needs, bonds, and the meaningfulness of life. Conference on Meaningful Relations in Aging and Dying, 28.–30.8.2019, University of Helsinki & University of Eastern Finland, Helsinki

2018

Piha, Samuel, Hurmerinta, Leila, Sandberg, Birgitta & Järvinen, Elina (2018) From filthy to healthy and beyond: Finding the boundaries of taboo destruction in sex toy buying. Journal of Marketing Management, Vol.34, No. 13-14, 1078-1104.

”Vanhusten asema yhteisöissä heikkenee” Vieraskynä. Helsingin Sanomat, 20.7.2018 https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005762545.html

”Voileipäsukupolvesta pitää huolehtia” Suomen Kuvalehti, 14.12.2018 https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-kotimaa/seka-lapsistaan-etta-vanhemmistaan-huolehtiva-voileipasukupolvi-uhkaa-uupua-ikaihmisia-koskevissa-paatoksissa-huomioitava-laheiset/

"Joskus tärkeintä ei ole määränpää, vaan matka", Kauppalehti 28.5.2018. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/debatti-joskus-tarkeinta-ei-ole-maaranpaa-vaan-matka/m3tYUnGr

2017

Leino, Henna M. (2017) "Secondary but significant: secondary customers’ existence, vulnerability and needs in care services", Journal of Services Marketing, 31 (7), 760-770.

Gerritsen, Niina - Hurmerinta, Leila - Sandberg, Birgitta - Kortekangas-Savolainen, Outi (2017): "Parents at the forefront of healthcare encounters - a child's severe illness and the involvement of parents at the encounters." Proceedings of the 50th Academy of Marketing Conference. University of Hull. UK.

Hurmerinta, Leila - Sandberg, Birgitta - Leino, Henna (2017) "Time-related experiences and construction of elderly care services". Proceedings of the QUIS15, International Research Symposium on Service Excellence in Management, June 12-15 2017, Faculty of Engineering of the University of Porto, Portugal.

Leino, Henna (2017) "Multidisciplinary view on the concept of customer unit in elderly care services". Proceedings of the QUIS15, International Research Symposium on Service Excellence in Management, June 12-15 2017, Faculty of Engineering of the University of Porto, Portugal.

Hurmerinta, Leila - Sandberg, Birgitta - Leino, Henna - Menzfeld, Mira (2017) ”Who Lives Here? – Searching a Home-Like Nursing Home”. Proceedings of the 46th EMAC Annual Conference, 23-26 May, 2017. University of Groningen, Netherlands.

Gerritsen, Niina - Hurmerinta, Leila - Sandberg, Birgitta - Leino, Henna (2017) MYRSKYN SILMÄSSÄ - vakavasti sairastuneiden lasten vanhempien tunnekokemukset. Surukonferenssi, 27.-28.4.2017, Tampereen yliopisto.

Leino, Henna - Hurmerinta, Leila - Sandberg, Birgitta - Kortekangas-Savolainen, Outi (2017) ”PIDÄN AINA LÄHELLÄ, KULJEN MATKAN VIERELLÄ” – läheisten ja heidän tunteidensa merkitys vakavasti sairastuneille. Surukonferenssi, 27.-28.4.2017, Tampereen yliopisto.

2016

Sandberg, Birgitta, Hurmerinta, Leila & Leino, Henna (2016) COLOURING OUTSIDE THE LINES: Incorporating incidental emotions into the concept of emotional value. Academy of Marketing Conference Proceedings 2016. Newcastle Business School, Northumbria University, UK. AM 2016, Best Paper Award (Track: Consumer Behaviour).

Leino, Henna (2016) There’s more to it than meets the eye – recognising the existence and needs of secondary customers of care services. Academy of Marketing Conference Proceedings 2016. Newcastle Business School, Northumbria University, UK.

Sandberg, Birgitta, Hurmerinta, Leila & Kortekangas-Savolainen, Outi (2016) Luopumisen keskellä – haavoittuvan asiakkaan tunnelähtöiset tarpeet. Surukonferenssi, 21.-22.4.2016, Tampereen yliopisto.

Hurmerinta, Leila & Sandberg, Birgitta (2016) Kun aika pysähtyy – ajan kokemuksellisuuden merkitys tarpeiden luojana. Surukonferenssi, 21.-22.4.2016, Tampereen yliopisto.

Leino, Henna (2016) Sekundäärinen muttei toisarvoinen – Läheisten tunneperäiset tarpeet hoivapalveluja kohtaan. Surukonferenssi, 21.-22.4.2016, Tampereen yliopisto.

2015

Sandberg, Birgitta & Hurmerinta, Leila (2015) “We want it to be special, because she was” – The value of memorial playgrounds. Proceedings of the EMAC 2015 Conference. Leuven, Belgium.

Sandberg, Birgitta & Hurmerinta, Leila (2015) Mitä se lounatuuli nauraa? Se nauraa, jos joku on iloinen – Surusta syntyneet leikkipuistot. Surukonferenssi, Tampere, 16.-17.4.2015

Hurmerinta, Leila – Sandberg, Birgitta (2015) Sadness Bright as Glass – The acceptance of emotionally sensitive radical innovation, Journal of Marketing Management, Vol. 31, Issue 9-10, 918-939.

Haavisto, Piia & Sandberg Birgitta (2015) “Man this frustrates me”: change of consumer emotions in online discussions, Journal of Research in Interactive Marketing, Vol.9, No.1, 70-87.

2014 ja aiemmat

Hurmerinta, Leila & Sandberg, Birgitta (2014) Surun pukeminen muistomerkkiin. Surukonferenssi, Tampere, 10.-11.4.2014

Hurmerinta, L. & Sandberg, B. (2014) ”Many Faces of Sadness – The acceptance of radically different memorial stones”. Academy of Marketing Conference 2014. AMA 2014 Best Paper Award (Track: Marketing Case Studies).

Sandberg, B. & Heinonen, L. (2013) “IN THE NAME OF LOVE? Emotional conflicts in the encounters between dog owners and providers of dog supplies and services”, Academy of Marketing Conference 2013.

Hurmerinta, L. & Sandberg, B. (2013) “Unbearable lightness of dying – Handling emotional ambivalence in marketing death-related innovation”, Academy of Marketing Conference 2013.

Tekijät

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijat Birgitta Sandberg, Leila Hurmerinta ja Henna Leino. Tekninen toteutus Einari Kurvinen.
Yhteydenotot henna.leino@utu.fi